Προϊόντα

Διαθέτουμε

  • Υπολογιστές ,
  • Φορητούς Υπολογιστές,
  • Φορολογικούς μηχανισμούς,
  • Ταμειακές μηχανές,
  • Ταμπλέτες,
  • Εκτυπωτές- πολυμηχανήματα
  • Περιφερειακά-αξεσουάρ
  • Αναλώσιμα εκτυπωτών

Επώνυμων Εταιριών