Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες:

Mηχανογράφησης-παραμετροποίησης ERP,

Kατασκευής προγραμμάτων

Κατασκευής ιστοσελίδων (στατικών-δυναμικών-e-shop)

Καταχώρησης ονόματος ιστοσελίδας (domain name), φιλοξενία με αμέτρητο χώρο και απεριόριστα email