Καταγραφικό Σύστημα “ΜΕΤΩΝ”

Το καταγραφικό “ΜΕΤΩΝ” είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής, τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης. Η ευέλικτη και ανοικτής αρχιτεκτονικής σχεδίασή του, επιτρέπει τη χρήση του σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Περιγραφή

Καταγραφή και έλεγχος κρίσιμων παραμέτρων εγκατάστασης

θερμοκρασία
υγρασία
πίεση
παροχή
στάθμη
κατανάλωση

…και εν γένει ολόκληση η εποπτεία της λειτουργίας μιας εγκατάστασης απομακρυσμένα!

Το πλήθος των εισόδων είναι επεκτάσιμο με χρήση εξωτερικών μονάδων επέκτασης και περιφερειακών συσκευών οι οποίες υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Modbus, με μέγιστο πλήθος 100 αναλογικών ή ψηφιακών εισόδων.
Η κεντρική μονάδα ενσωματώνει το πρωτόκολλο Modbus για την επέκταση και τη σύνδεση του στα συστήματα αυτοματισμού των εγκαταστάσεων όπως PLC, Inverter, συστήματα ψύξης, κλιματισμού κ.α. γεγονός που το καθιστά ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτούν παρακολούθηση πολλαπλών παραμέτρων.
Διαθέτει αυτόνομη λειτουργία καταγραφής, παρακολούθησης των παραμέτρων και δημιουργίας συμβάντων συναγερμού με αποστολή email, SMS.
Διασύνδεση εξωτερικών μονάδων στις αναλογικές εισόδους

Στις αναλογικές εισόδους των εξωτερικών μονάδων μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω τύποι αισθητηρίων και μεταδοτών:

RTD PT100 (2/3 wire)
RTD PT1000 (2/3 wire)
NTC
4-20mA

Συνδεσιμότητα

Η μονάδα Meton παρέχει ευελιξία στη συνδεσιμότητα ενσωματώνοντας:

  • RS485
  • Modbus RTU master (σύνδεση με εξωτερικά συστήματα εγκαταστάσεων, επέκταση φυσικών εισόδων)
  • Ethernet 10/100 Mbit
  • Modbus TCP client (σύνδεση με εξωτερικά συστήματα εγκαταστάσεων, επέκταση φυσικών εισόδων)
  • Modbus gateway

Τηλεειδοποίηση και επικοινωνία

Η κεντρική μονάδα συνδέεται σε ethernet για την επικοινωνία του συστήματος με το Meterscope web portal. Η τηλεειδοποίηση πραγματοποιείται με αναλυτική περιγραφή των συμβάντων μέσω email και sms ενω οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για την κατάσταση του συστήματος μέσω της εφαρμογής για smartphone.

Εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης

Η εφαρμογή meterscope για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο πολλαπλών μονάδων επιτρέπει τον έλεγχο του εξοπλισμού και των μηχανών με τα οποία διασυνδέεται, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων και την διαχείριση των συναγερμών.

Συμμόρφωση με πρότυπο EN12830

Οι προδιαγραφές του συστήματος συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ12830 που αφορά την καταγραφή θερμοκρασίας σε κατεψυγμένα τρόφιμα.

Πλεονεκτήματα
Ευκολία εγκατάστασης

Απαιτεί μόνο ηλεκτρική τροφοδοσία και σύνδεση στο τοπικό σας δίκτυο
Άμεση ειδοποίηση E-mail / SMS

Παρακολουθεί απρόσκοπτα την εγκατάστασή σας και σε περίπτωση απόκλισής της από την κανονική λειτουργία, σας ενημερώνει άμεσα με SMS και email.

Πρόσβαση από οπουδήποτε

Η προσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω web portal, κάνοντας εύκολη την διαδικτυακή πρόσβαση σε καταγραφές, αρχεία συμβάντων και τρέχουσα κατάσταση των μετρούμενων μεγεθών.

Επεκτασιμότητα

Μία μονάδα Meton μπορεί να υποστηρίξει απεριόριστο πλήθος περιφερειακών συσκευών και κατ’ επέκταση μετρητικών σημείων.

Ιδανική σχέση ποιότητας τιμής

Mε την αγορά του Meton στην ουσία επενδύετε σε μοντέρνα υποδομή με ανοικτή αρχιτεκτονική, απολύτως συμβατή με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (Internet of Things).

Σύνοψη

Το καταγραφικό “ΜΕΤΩΝ” είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής, τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης Meterscope Web Portal επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε απλή ή πολύπλοκη συσκευή και εξοπλισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία της εγκατάστασης σας και τη δυνατότητα εξατομικευμένου καθορισμού των ιδανικών κανόνων λειτουργίας.